Základní škola

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Přednáška Rizika a nebezpečí internetu

Vážení a milí rodiče a zákonní zástupci,

dne 30. 1. 2024 v 16 hodin proběhne v naší organizaci bezplatná akce pro rodiče a zákonné zástupce na téma Rizika a nebezpečí internetu.
Akci povede Mgr. Lukáš Látal z organizace Nebuď oběť!, která se touto problematikou zabývá již mnoho let.
Místo konaní akce – ZŠ a MŠ Ostrava Kosmonautů, při. org.
Přesný prostor bude vybrán dle vašeho předběžného zajmu, který určí hrubý počet účastníků.

Na Bakaláře Vám bude postupně rozeslán dotazník od Vašich třídních učitelů. Prosíme, dotazníky vyplnit do 19. 1. 2024 do 20:00 hod.

Tým školního poradenského pracoviště