Základní škola

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Zápis do prvních tříd 2024

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů, příspěvková organizace


Informace k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2024/2025

Vážení zákonní zástupci,
zápis do prvních tříd proběhne prezenční formou a to v těchto termínech a časech:

 • středa 3. 4. 2024 od 12:00 do 18:00 hod.,
 • čtvrtek 4. 4. 2024 od 12:00 do 18:00 hod.


Pro následující školní rok 2024/2025 hodláme otevřít pět prvních tříd. Mějte prosím na paměti, že
kapacita našich prvních tříd není nekonečná. Třídy, které budou od září 2024 otevřeny lze rozdělit
takto:

 • a) běžná (žáci intaktní populace),
 • b) bilingvní (výuka vybraných předmětů probíhá v anglickém jazyce; výběr dětí do bilingvní třídy se uskuteční v polovině května; o datu a organizaci výběru budete včas informováni prostřednictvím kontaktů, které zadáte u zápisu),
 • c) logopedická (třída převážně pro žáky se středně těžkými vadami řeči).


K zápisu si vezměte s sebou:

 • občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, je-li dítě cizí státní příslušník, pak i doklad o povolení jeho trvalého pobytu,
 • v případě, že již byla dítěti odložena PŠD, vezměte originál tohoto rozhodnutí,
 • v případě, že zákonný zástupce bude žádat odklad povinné školní docházky, doloží společně s žádostí také doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení odborného lékaře nebo klinického psychologa (pokud zákonný zástupce nedoloží u zápisu oba posudky, bude vyzván, aby takto učinil nejpozději do 30. 4. 2024),
 • v případě, že máte zájem dítě zapsat do logopedické třídy, vezměte s sebou doporučení školského poradenského zařízení,
 • u dítěte, které dovrší 6 let v období září – prosinec 2024, je podmínkou přijetí doporučující vyjádření školského poradenského zařízení,
 • u dítěte, které dovrší 6 let v období leden – červen 2025, je podmínkou přijetí vyjádřeníškolského poradenského zařízení a odborného lékaře.

K zápisu do prvních tříd se lze na konkrétní den a čas registrovat na tel. čísle: +420 596 746 735,
nebo prostřednictvím banneru (RESERVANTO), který bude v následujících dnech k dispozici na
oficiálních webových stránkách www.zskosmonautu.cz.


Na závěr si dovolujeme připomenout, že podle zákona může v jeden čas běžet pouze jedno správní
řízení, tedy dítě zapisujete pouze do jedné školy.


S pozdravem vedení ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů