Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Kosmonautů, příspěvková organizace

Nadstandardní aktivity

KROUŽKY 2023/2024

Jablíčko: Radovánek – pondělí 14:45 – 15:15

Květinka: Zpívánky – pondělí 14:45 – 15:15

Sluníčko: Tanečky – pondělí 14:45 – 15:15

Motýlek: Jóga pro děti – úterý 14:45 – 15:15


Během školního roku se děti mohou těšit na pestrou nabídku aktivit. Zde je přehled akcí, které v MŠ probíhají každoročně.

56f942a54ea37.jpg
 • Návštěvy kina
 • Pekelný rej
 • Karneval
 • Dětské party
 • Slet čarodějnic
 • Broučkiáda
 • Sportovní odpoledne
 • Návštěva jojoparku
 • Bublinkové dopoledne
 • Den dětí
 • Pasování na školáky
56f942adcb575.jpg
 • Pravidelné ekologické programy
 • Exkurze (Svět techniky, Stanice HZS, ZOO)
 • Návštěvy knihovny
 • Besedy o zdraví (výživa, zoubky)
 • Besedy s policií
 • Oslavy Dne země
 • Vycházky do lesa (zamykání lesa, krmení zvěře v zimě, atd.)
 • Pravidelné návštěvy ZŠ, účast na výuce, prohlídka učeben, pokusy a experimenty, výuka na interaktivní tabuli
56f942bb852bb.jpg
 • Mikulášská nadílka
 • Pečení a zdobení perníčků
 • Pečení cukroví
 • Výprava za Ježíškem
 • Vánoční posezení
 • Vynášení Morany
 • Hledání ztraceného vejce
56f942e96a866.jpg
 • Tvůrčí dílny s rodiči
 • Kuchařská show
 • Tvoření z přírodnin

Podle aktuální nabídky se snažíme dětem zprostředkovat také netradiční zážitky jako je promítání v mobilním planetáriu či sférickém kině, bubnování na africké bubny, atd.