Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Kosmonautů, příspěvková organizace

Projekty MŠ

Granty v roce 2023

Transfery – Prevence kriminality 2023

Zajištění bezpečného provozování otevřených hřišť a zahrad pro děti a mládež v městském obvodě Ostrava-Jih v roce 2023.

Kniha ve vzdělávání

Program na podporu rozvoje kvality z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2023 ve výši 70 000,-

Expedice za vzděláváním

Program na podporu rozvoje kvality z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2023 ve výši 130 000,-


Granty v roce 2022

Svět patří chytrým dětem

 • Program na podporu vzdělávání a talentu ve výši 150 000,- Kč

Účelová neinvestiční dotace od Statutárního města Ostravy:

 • „Zlaté české ručičky“ 70.000,- Kč
 • Nákup pomůcek a didaktického materiálu pro rozvoj řemesel v MŠ.

Granty v roce 2021

Transfery – Prevence kriminality 2021

Zajištění bezpečného provozování otevřených hřišť a zahrad pro děti a mládež v městském obvodě Ostrava-Jih v roce 2021.

MATEŘSKÉ ŠKOLY BEZ HRANIC – ZVÍŘATA VE MĚSTĚ

Projekt podpořený z Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko prostřednictvím Fondu mikroprojektů 2014–2020 v Euroregionu Silesia

Logo CZ-PL

Název projektu: Mateřské školy bez hranic – Zvířata ve městě 

Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002861

Harmonogram realizace projektu: 01.09.2021 – 31.08.2022

Hlavní cíl projektu: 

Hlavním cílem projektu je posílení sítě vazeb a prohloubení spolupráce mezi městským obvodem Ostrava-Jih a městem Wodzisław Śląski v oblasti předškolního vzdělávání. Díky workshopům zaměřeným na ekologii si děti uvědomí význam a důležitost péče o životní prostředí v nadlokálním rozsahu. Společné setkání pedagogů z bou stran hranice, výměna zkušeností a osvědčených postupů pak přispěje ke zlepšení kvality předškolního vzdělávání.

Klíčové aktivity projektu: 

KA č. 0 – Příprava projektu (01/2020-3/2021)

KA č. 1 – Řízení projektu (09/2021-8/2022)

KA č. 2 – Ekologické divadelní workshopy ve Wodzisławi Śląski (09/2021-05/2022), PL

KA č. 3 – Po stopách zvířátek (10/2021-05/2022, 18.10.2021), CZ

KA č. 4 – Wodzisławští rorýsi – ekologická vzdělávací aktivita (11/2021-05/2022), PL

KA č. 5 – Poznáváme a chráníme ptáky (11/2022-05/2022), CZ

KA č. 6 – Wodzisławské louky a jejich nájemci – ekologická vzdělávací aktivita (03/2022-08/2022), PL

KA č. 7 – Život se včelami (03/2022-08/2022), CZ

Partneři projektu:

Žadatel/Vedoucí partner: Miasto Wodzisław Śląski

CZ projektový partner: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih

Celkové výdaje, z toho spolufinancování z EU:

Celkové výdaje projektu: 22 063,60 EUR

Hodnota spolufinancování z EFRR: 18 754,06 EUR


Talentmanagement K15 

 • Program na podporu vzdělávání a talentu ve výši 200 000,- Kč

Účelová neinvestiční dotace od Statutárního města Ostravy:

 • Strážci lesa 60.000,- Kč
 • Nákup didaktických pomůcek motivovaných lesem a zorganizování akcí pro rodiče s dětmi.

Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO, městského obvodu Ostrava- Jih

 • Putujeme za pohádkou 20.000,-

Granty v roce 2020

Talentmanagement: Talent a nadání u lesa

 • Program na podporu vzdělávání a talent ve výši 200 000,- Kč

Účelová neinvestiční dotace od Statutárního města Ostravy:

 • Rozloučení s předškoláky  60.000,- Kč
 • Slavnostní rozloučení s dětmi, které odchází do základní školy

Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO, městského obvodu Ostrava- Jih

 • Sportovní odpoledne 30.000,-

Granty v roce 2019

Účelová neinvestiční dotace od Statutárního města Ostravy:

 • Aktivní zahrada:  60.000,- Kč
 • Proměna školní zahrady v přírodní učebnu, místo aktivního pozorování a zkoumání přírody

Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO, městského obvodu Ostrava- Jih

 • Architekti stavaři
 • Polikarpova stavebnice  30.000,- Kč
 • Polytechnické vzdělávání dětí

Granty v roce 2018

Účelová neinvestiční dotace od Statutárního města Ostravy:

 • Šikovní předškoláci:  50.000,- Kč
 • Nákup didaktických pomůcek, pracovních sešitů, vstupné pro děti na výchovně vzdělávací akce

Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií- Evropským sociálním fondem- v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání na základě spolupráce MŠ a organizací zahrnujících cílovou skupinu a profesního  rozvoje učitelů MŠ v oblasti polytechnického vzdělávání vedoucímu k usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Celkové způsobilé výdaje projektu: 29 944 884,54 Kč Dotace EU: 24 195 466,71Kč Dotace státní rozpočet: 5 749 417,83 Kč Termín zahájení realizace projektu:1. 1. 2017 Termín ukončení realizace projektu:31. 12. 2019 Příjemce projektu:Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s.

Granty v roce 2017

Účelová neinvestiční dotace od Statutárního města Ostravy:

 • Z pohádky do pohádky:  80.000,- Kč
 • Nákup knih, knihovniček, divadelních kostýmů, vstupné do divadla, pronájem prostor

Granty v roce 2016

Účelová neinvestiční dotace od Statutárního města Ostravy:

 • Umím to jako máma a táta:  40.000,- Kč
 • Nákup kuchyňských linek pro děti a vybavení kuchyněk, dětských sedaček

Granty v roce 2015

Účelová neinvestiční dotace od Statutárního města Ostravy:

 • Cirkus Legrando:  20.000,- Kč
 • Nákup skákacího hradu, hudebních nástrojů

Granty v roce 2014

Účelová neinvestiční dotace od Statutárního města Ostravy:

 • 50. výročí založení MŠ:  30.000,- Kč
 • Nákup na oslavu založení MŠ- VV materiál, odměny, upomínkové předměty

Mezigenerační výukový projekt

Naše mateřská škola se rozhodla realizovat nový projekt, který vychází z myšlenky navázání mezigeneračních vztahů klientů domova pro seniory a dětí mateřské školy. Ačkoli jsou uvedené generace věkově velmi vzdálené, mohou se vzájemně velmi obohatit. Děti mohou poskytnout vitalitu a společenské začlenění pro seniory, kteří jim na oplátku věnují svůj volný čas, pozornost a péči, jež děti potřebují. Při společných setkáváních v různých plánovaných činnostech, jako je hudba, tanec, umění, vyprávění příběhů, hraní deskových her, se děti naučí být ohleduplné a vnímavé k lidem jiné generace. Tím, že jsou děti ve styku se seniory, bojujeme společně proti věkové diskriminaci a osamělosti v dnešní uspěchané době. Setkání probíhá v domově seniorů Sluníčko jednou za měsíc.