Školní družina

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Úplata za ŠD

Platba školní družiny na školní rok 2023/2024 činí 150 Kč/měsíc, platba se hradí pouze v jedné platbě, a to v částce 1500 Kč na celý školní rok. Odevzdáním přihlášky a našim potvrzením o přijetí Vašeho dítěte, je dítě přijato do školní družiny, a počítáme s jeho nástupem do školní družiny.   

Přijetí žáka do ŠD se řídí vnitřním řádem školní družiny a školního klubu (přihlašování a odhlašování žáků – bod 3., 4.).  

Platba za ŠD: 

Číslo účtu: 50437761/0100  

Částka: 1 500 kč 
V. symbol: osobní číslo žáka (pro identifikaci žáka) 
S. symbol: 888  

 
Telefon:   737 414 269  


Způsob platby:  

  • Platbu provedete bankovním převodem nebo 
  • výjimečně složenkou, kterou obdržíte na sekretariátě školy nebo si o ni zažádejte ve školní družině.