Školní družina

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Úplata za ŠD

Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině na školní rok 2024/2025 byla stanovena zřizovatelem školy na 300,- Kč měsíčně. Splatnost školného bude rozdělena na dvě části: 

První část za měsíce září – prosinec činí 1.200,- Kč a je splatná do 15. 9. 2024. 

Druhá část za měsíce leden – červen činí 1.800,- Kč a je splatná do 15. 1. 2025

Odevzdáním přihlášky je dítě přijato do školní družiny, a počítáme s jeho nástupem do školní družiny v září 2024. Přijetí žáka do ŠD se řídí vnitřním řádem školní družiny a školního klubu (přihlašování a odhlašování žáků – bod 3., 4.).   

Základní informace k platbě: 

Číslo účtu: 50437761/0100   

Částka: 1.200,- Kč nebo 1.800,-Kč (dle období) 
Variabilní symbol: osobní číslo žáka (nebo přidělený variabilní symbol)  
Specifický symbol: 888   

Do poznámky, prosím, uveďte jméno a příjmení žáka. 

Způsob platby:   

  • Platbu provedete bankovním převodem nebo  
  • výjimečně složenkou, kterou obdržíte na sekretariátě školy nebo si o ni můžete zažádat v oddělení ŠD, které žák navštěvuje. 

Bližší informace zuzana.pekarova@zskosmonautu.cz nebo na tel. č. 722 965 968