Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Kosmonautů, příspěvková organizace

Mateřská škola P. Lumumby 25

Poslání mateřské školy

Cílem naší snahy je spokojené, aktivní a sebevědomé dítě, které se umí samostatně rozhodovat, je tvořivé a umí vyjádřit své názory a pocity. Výchovu a vzdělávání zajišťuje kvalifikovaný pedagogický sbor spolupracující s odborníky, poskytující poradenství rodičům v oblasti výchovy a vzdělávání.

O mateřské škole

Dvoupatrová budova MŠ je umístěna ve velmi klidném prostředí městské části Ostrava-Zábřeh. Pozemek naší krásné a rozlehlé školní zahrady, kterou stále zvelebujeme, sousedí přímo s Bělským lesem. Ten nám poskytuje mnoho inspirace a možností realizovat zajímavé vycházky a aktivity, realizaci projektových dní pro děti i celé rodiny. Naší součástí je také odloučené pracoviště v prostorách budovy školní družiny při ZŠ Kosmonautů 15.  Spolupráce MŠ a ZŠ je díky tomu na velmi vysoké úrovni jak v rámci výchovy a vzdělávání, tak i v oblasti volnočasových aktivit. Pro zvyšování kvality poskytovaných služeb se MŠ každoročně úspěšně zapojuje do dotačních programů Magistrátu města Ostrava, ÚMOb – Jih a výzev vyhlášených MŠMT (Projekty MŠ). Takto získané finance nám umožňují realizaci nadstandardních akcí, besed, školení, nákup nového, moderního vybavení, didaktických pomůcek apod. Stále se snažíme zlepšovat školní stravování, kdy je naším cílem, aby se děti v pohodové atmosféře dobře a rády najedly. Mezi MŠ našeho obvodu dlouhodobě zaručujeme nejnižší školné ve výši 440,-Kč měsíčně.

Třídy

V každém patře se nachází dvě třídy s hernami pro děti, s výhledem na školní zahradu a les. Logopedická třída je umístěna v přízemí a má samostatný vchod z postranní části budovy. Třída pro děti s povinnou předškolní docházkou a pro děti s odkladem školní docházky je umístěna v budově školní družiny ZŠ Kosmonautů 15 a umožňuje tak aktivní adaptaci na prostředí základní školy.

Třídy jsou prostorné, světlé, funkčně a esteticky vybavené.

(informace o třídách naleznete zde)

Zahrada

Zahrada prochází každoročně novými úpravami, renovací a revitalizací. Disponuje herními prvky se skluzavkami, lanovými centry, houpadly, domečkem pro děti, vrbovým tunelem a přírodními překážkami. Díky dotaci poskytnuté MMO byl vybudován haptický chodník, třídní zahrádky, kamenná mandala a štěrkoviště, které poskytují prostor pro aktivní vzdělávání v přírodním prostředí. Díky participativnímu rozpočtu „Společně tvoříme Jih“ byla realizována výstavba přírodní učebny, nových pískovišť a mobiliáře. Nově přibyla na zahradě také retenční nádrž, která bude sloužit k zalévání již zmíněných zahrádek.