Školní družina

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Kroužky

V rámci školní družiny žáci mohou navštěvovat kroužky vedené vychovatelkami školní družiny či učiteli školy, ale také kroužky vedené externími lektory.  

Zájmové kroužky školní družiny: 

Naše škola nabízí v rámci školní družiny (bezplatně) kroužky vedené vychovatelkami školní družiny. Tyto kroužky probíhají v čase od 15:00–16:00 (s výjimkou pěveckého kroužku – Koblížci a Folklorního kroužku, který probíhá v čase od 14:00 – 15:00). Přihlášky i s pokyny do kroužků školní družiny obdržíte na počátku měsíce září a činnost kroužků školní družiny se plánuje od 2. října do 31. května.  

Nabídka kroužků školní družiny ve školním roce 2023/2024: 

Kroužky školní družiny 2023/2024

Název kroužku ŠDVedoucí kroužkuDen / 15:00 – 16:00
Výtvarný kroužek (2.-4. třídy)K. BojdováPO
Počítače (2.-4. třídy)M. ŠkolováPO
Počítače (2.-4. třídy)M. ŠkolováÚT
Sportovní hry – dívkyB. PtáčkováÚT
Výtvarný kroužek (1. třídy)L. ŠpačkováST
Deskové hryL. ŠimůnkováST
Koblížci – pěvecký kroužekI. StrumínskáST (14:00 – 15:00)
Sportovní hry – chlapciL. ŠimůnkováČT
Šikovné ručičkyD. PoláškováČT
Folklorní kroužekA. BuroňováPÁ (14:00-15:00)

Externí kroužky  

Lektoři externích kroužků dělají obvykle nábor do svých kroužků začátkem září. Navštíví žáky v jednotlivých třídách a předají jim informační letáky ke kroužkům spolu s přihláškami. Tyto přihlášky nevybírají vychovatelky ŠD.  

V případě, že je Vaše dítě přihlášeno do externího kroužku, napište nám prosím tuto informaci do deníčku, bez Vašeho písemného svolení dítě do kroužku nepustíme. Uveďte název kroužku, den konání kroužku, čas, a že si jej může pravidelně vyzvedávat lektor (např. Moje dcera Anežka Nováková bude ve 14:00 každý čtvrtek navštěvovat kroužek Rytmix, přebírá za ni zodpovědnost v tuto dobu lektor kroužku). V případě, že Vaše dítě do kroužku v daný den nepůjde, tak nás taky informujte prostřednictvím deníčku.  

Veškerá komunikace ohledně externích kroužků, mimo to, zda máme dítě předat lektorovi či nepůjde do kroužku, probíhá mezi Vámi a lektorem. Doporučuji, ať si po přihlášení do kroužku uložíte kontakt na externího lektora. O tom, že externí kroužek odpadá, nás vychovatelky zpravidla lektoři neinformují.