Vedení školy

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

SRPŠ

Sdružení rodičů a přátel Základní školy Kosmonautů, Ostrava-Zábřeh, z. s.

IČ: 70631468

Předseda: Ivana Ivánková

Výbor spolku:

  • Ivana Ivánková
  • Zuzana Biskupová
  • Simona Michalczyková

Pokladník a správce účtů: Zdeňka Danihelová

Zástupci jednotlivých tříd pro školní rok 2023/2024:

Rodiče v SRPŠ pro rok 2023-2024:

1. A PETRA PUČANOVÁ  

1. B IVA PIRŠEL 

1. C IVETA FRANCOVÁ 

1. D PETRA KRIŠICOVÁ 

2. A LUCIE KLAJNÁ  

2. B MICHAELA KUČOVÁ 

2. C Bc.SIMONA ČEJKOVÁ  

2. D KATEŘINA PÍŠALOVÁ 

3. A MONIKA HLISNÍKOVSKÁ 

3. B NIKOLA ŠŤASTNÁ 

3. C DAVID VANÍČEK 

3. D TEREZA RŮŽIČKOVÁ 

4. A BARBRA POSLÁDKOVÁ 

4. B BOHUMÍRA POLÁŠKOVÁ  

4. C PAVLA SCHULZOVÁ 

4. D MIROSLAVA  ŠIMKOVÁ 

5. A KATEŘINA RAŠTICOVÁ, MIROSLAV KOLIBA 

5. C MIROSLAV VAŇÁK 

5. D LUCIE HALFAROVÁ  

6. A LUCIE PRÁŠKOVÁ 

6. B JANA UHROVÁ 

6. D ZUZANA BISKUPOVÁ, ROMANA PABJANOVÁ 

7. A MONIKA DOČKALOVÁ 

7. D Mgr. ŠÁRKA CENKOVÁ 

8. A IVA PIRŠEL 

8. B RADEK CHUDĚJ 

8. D RENÁTA KAŠTUROVÁ 

9. A MARTINA BRILLANTOVÁ 

9. B SIMONA MICHALCZYKOVÁ 

9. D EVA ROSICKÁ 

Čerpání finančních prostředků 2023/2024 

Družina (235 žáků, 10 zájmových útvarů 

– nákup hraček, her, stavebnic, sportovních pomůcek, výtvarného materiálu a odměn pro volnočasové aktivity………………….……………………………………….18 000,-                                                                                                                      

Rozloučení žáků 9. tříd se ZŠ, sportovní den, absolventské mikiny, závěrečné fotografie (66 žáků9. tříd)……………………………………………………………………..19 800,- 

Mikuláš (nadílka, 40 Kč/žák, 613 žáků)………………………………………………….24 520,- 

Vánoční posezení  

(všichni platící žáci, 20 Kč)………………………………………………………..……………12 300,-  

Velikonoční dílny  

(všichni platící žáci, 20 Kč/žák)……………………………………………………………….12 300,-  

Ozdravné pobyty, školy v přírodě a lyžařský kurz, výlety, Den dětí 

a závěr školního roku (všichni platící žáci, 150 Kč/žák)………………………..91 950,- 

ZAV 2023/2024 a další reprezentace žáků na soutěžích………………….……7 000,-  

Recitační soutěž (vybraní žáci 1. stupně- odměny)…………………….………………700,- 

Hudební soutěž (vybraní žáci 1. stupně- odměny)……..……………………..………700,- 

Příspěvek na Den otevřených dveří a zápis do 1. třídy (výtvarné potřeby na výrobu dárečků, odměny pro předškolní děti)……………………………………..….3 000,- 

Dárečky pro prvňáčky (uvítání- 80 žáků, 100Kč/žák)……………………………….8 000,- 

Projekty: 

1. pololetí:    

Projekt Evropský den jazyků 

 V projektu se dětem přiblíží různé světové jazyky a státy, ve kterých se jimi hovoří. Výstupem jsou fotografie na webu školy a nástěnka v 1. patře školy. 

Příspěvek bude určen na materiál a výrobky žáků. 

(613 žáků – 10 Kč/ žák)…………………………………………………………………………..6 130,-  

Projekt Dia de la Hispanidad Den hispánských národů 

Příspěvek bude určen pro španělsky studující skupiny žáků na materiál a ochutnávky. 

(110 žáků – 10 Kč/ žák)……………………………………………………………………………..1100,- 

Projekt Halloween 

V projektu se dětem přiblíží svátek Halloweenu. Výstupem budou pracovní listy, výrobky a výtvarné práce a fotogalerie. 

Příspěvek bude určen na materiál a odměny pro žáky. 

(613 žáků – 10 Kč/ žák)…………………………………………………………………………….6 130,- 

Projekt Příběh jablka 

Příspěvky jsou určeny na nákup výtvarných a kreativních materiálů vztahujících se k projektu, případně na ochutnávky. 

Výstupem projektu bude opět prezentace v podobě výstavy ve vestibulu školy a také fotogalerie na webu školy, dále dárky pro rodiče k Vánocům. 

 (613 žáků – 10 Kč/žák)………………………………………………………………………..…..6 130,- 

2. pololetí:   

Projekt Příběh čaje 

Příspěvky jsou určeny na nákup výtvarných a kreativních materiálů vztahujících se k projektu, případně na ochutnávky. 

Výstupem projektu bude opět prezentace v podobě výstavy ve vestibulu školy a také fotogalerie na webu školy, dále dárky ke Dni matek. 

(613 žáků – 10 Kč/žák)………………………………………………………………….…….…..6 130,- 

Projekt Pancake day ( bilingvní třídy) 

215 žáků – 10 Kč/ žák)………………………………………………………………………………2 150,- 

Projekt Saint Patrick day (bilingvní třídy) 

215 žáků – 10 Kč/ žák)………………………………………….…………………………..……..2 150,- 

 Celkový rozpočet na rok 2023/2024: 228 190 Kč