Základní škola

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Školní poradenské pracoviště

Poskytování poradenských služeb ve škole je zajištěno prostřednictvím výchovného poradce, školního metodika prevence, školního speciálního pedagoga a školního psychologa. Ti spolupracují zejména s třídními učiteli, učiteli výchov, případně s dalšími pedagogickými pracovníky školy.

Výchovný poradce: Mgr. Hana Doležalová
Školní metodik prevence: Mgr. Jan Plečka , Mgr. Lenka Kolompárová
Školní speciální pedagog: Mgr. Klára Andreevová
Školní psycholog: Mgr. Petra Kahánková
Logopedická péče: Mgr. Anna Puczoková
Profesní poradenství: Mgr. Hana Doležalová

Sociální pedagog: Mgr. Jaroslava Šidlovská, DiS.

Poradenské služby jsou zaměřeny na:

  1. Prevenci školní neúspěšnosti
  2. Primární prevenci rizikového chování
  3. Kariérové poradenství (podpora vhodné volby vzdělávací cesty, pozdější vhodné profesní uplatnění)
  4. Odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním)
  5. Péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků
  6. Průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování