Školní družina

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Základní informace

Školní družina na naší škole zajišťuje zájmové vzdělávání pro žáky 1.–3. tříd, v případě, že nám to dovolí kapacita, přijímáme žáky 4., případně i 5. ročníků. Žáci jsou rozdělení do 8 oddělení. Celková kapacita naší školní družiny činí 240 žáků, proto naplňujeme jednotlivá oddělení do počtu 30 žáků. Žáci ve školní družině se řídí vnitřním řádem školní družiny a řádem školy. S oběma řády jsou žáci seznámeni na začátku školního roku a v průběhu školního roku si jej oživují.  

Rozdělení tříd do oddělení ve školním roce 2023/2024 

Budova školní družiny (nad jídelnou)

oddělenítřídy v odděleníchpaní vychovatelka
1. oddělení1. B + 1. C + 4. BDarina Polášková
2. oddělení1. D + 5. CKateřina Bojdová
3. oddělení1. A + 4. D Iveta Kokrdová

Hlavní budova školy 

oddělenítřídy v odděleníchpan(í) vychovatel(ka)
4. oddělení2. D + 4. CMagdaléna Školová
5. oddělení2. C + 3. DLudmila Šimůnková
6. oddělení2.B + 3.B ½ + 4.ALucie Špačková
7. oddělení2.A + 3.B ½Barbora Ptáčková
8. oddělení3. A + 3. CVladimír Janeček
9. oddělení1.EBc. Jakub Neubauer
10. oddělení2.E + 2.FMonika Kodrlová
11. oddělení3.E + 3.FRadomíra Zymová
12. oddělení4.E + 4.F + 5.EZuzana Pekařová

Provozní doba školní družiny ve šk. roce 2023/2024  

Ranní družina je v provozu od 6:00 – 8:15 (žáky přijímáme pouze do 7:30 – po tomto čase musí dítě čekat před budovou školy na otevření školy).  

Odpolední družina začíná po ukončení výuky do 17:00. V době od 13:45 – 15:00se žáci na naší škole nevyzvedávají ani neodcházejí sami z důvodu společné zájmové činnosti (pobyt venku, v tělocvičně, v počítačové učebně, kreativní tvoření a další společné aktivity).  

Režim ŠD  

6:00 – 7:30  

 • Relaxační odpočinek – stolní hry, manipulace se stavebnicemi, volné malování  

7:30 – 8:15  

 • Aktivní hry pro rozvoj sociálního cítění  
 • Logopedická a postřehová cvičení  
 • Drobná sportovní činnost za účelem protažení těla  

11:55 – 13:25  

 • Osobní hygiena, příprava na oběd, oběd, klidové a individuální aktivity, poslech relaxační hudby a četba pohádek  

13:25 – 13:45  

 • Četba knih a časopisů z dětské knihovny  
 • Relaxační odpočinek – kresba, společenské a deskové hry, zájmová a výchovná činnost  

13:45 – 15:00  

 • kolektivní výchovná činnost:  
 • výtvarná činnost  
 • přírodovědná činnost  
 • pracovní činnost  
 • společenskovědní činnost  
 • sportovní činnost  
 • aktivity na hřišti a sportovištích  
 • vycházky do lesa  

Pokud si budete chtít výjimečně v průběhu roku vyzvednout Vaše dítě ze školní družiny (např. lékař, logopedie) v době 13:45 – 15:00 hod., tak nás informujte maximálně den dopředu.  Ne však pravidelně každý týden (např. z důvodu kroužků).  

V této době probíhají zájmové aktivity mimo školu, kolektivní činnosti žáků v odborných učebnách školy a v jednotlivých odděleních školní družiny. Odchody v této době i v zimním období velmi narušují činnost ostatních žáků a vychovatelů. 

15:00 – 16:00  

 • Zájmová činnost – viz tabulka (kroužky) a aktivity v odděleních  

16:10 – 17:00  

 • Aktivní hry pro rozvoj sociálního cítění