Vedení školy

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Výroční zprávy, schválené rozpočty

Výroční zprávy školy si můžete prohlédnout pod následujícími odkazy:

Schválené rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtu:

Šetření ČŠI