Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Kosmonautů, příspěvková organizace

Nadstandardní aktivity

Mateřská škola realizuje v rámci výchovně vzdělávacích činností a rozvoje spolupráce s rodiči a přáteli MŠ tyto aktivity:

Zahradní karneval
Zahajovací akce každého školního roku pro rodiče s dětmi na školní zahradě zahrnující tanec, hry, workshop, občerstvení a různé atrakce.

Vyběhněte se námi
Orientační běh Bělským lesem organizovaný pro rodiče s dětmi.

Světýlkování
Realizovaní aktivit pro rodiče s dětmi inspirovaných světýlky.

Mikuláš v MŠ
Mikulášská návštěva v MŠ postupně procházející všemi třídami a odměňující děti mikulášskými balíčky.

Vánoce v MŠ
Vánoční dopoledne pro děti spojené se zpíváním koled, výrobou vánočních svícnů z jablíček a s vánoční nadílkou pod stromečkem.

Barevný týden
Akce se koná v zimních měsících. Celá školka se každý den oblékne do předem stanovené barvy. Stavíme, malujeme, sportujeme, závodíme, vyrábíme, realizujeme pokusy a experimenty….

Karneval
Dopolední aktivita MŠ. Děti si v průběhu karnevalového týdne zdobí třídu, vyrábí škarabošky a masky. Následuje karnevalové dopoledne, kdy děti přichází do MŠ v karnevalových kostýmech a paní učitelky pro ně připravují soutěže, tanec, zábavné hry a odměny.

Škola v přírodě
Týdenní ozdravný pobyt, kterého se přednostně účastní děti, které končí předškolní vzdělávání a nastupují v novém školním roce do ZŠ.

Výlet
Mateřskou školou organizovaný výlet pro děti s odjezdem v ranních hodinách a příjezdem po obědě.

Rozloučení s předškoláky
Slavnostní vystoupení předškoláků, spojené s pasováním dětí na Školáky a s rozloučením s mateřskou školou.

Besídky
Vystoupení dětí pro rodinné příslušníky, mapující celoroční práci dětí v MŠ.

Oslava Dne dětí
Zábavné dopoledne připravené pro děti na školní zahradě.

Zahradní piknik
Závěrečná akce na ukončení školního roku pro rodiče s dětmi- posezení na dekách v prostorách školní zahrady, občerstvení zajištěno rodiči formou domácího pečiva, hry, workshopy, skákací hrady a jiné zábavné atrakce.

Další akce:

 • Divadelní vystoupení v MŠ a návštěvy LDO, divadla Akord
 • Filmová představení v kině Luna
 • Projektové dny s rodiči
 • Návštěvy a exkurze: Integrovaný záchranný systém, Muzeum Ostrava, Svět techniky, Galerie výtvarného umění, Lesní škola, Planetárium apod.
 • Besedy v knihovně a s Městskou policií Ostrava
 • Koncert na školní zahradě

Akce jsou hrazeny z příspěvků SRPŠ.

Pro rozvoj talentu dětí nabízí MŠ odpolední skupinkové aktivity:

 • Bělásek
  seznamování s lidovou písní a tancem
 • Kuchyňka
  seznamování se stolováním, se základy společenského chování, s druhy potravin, s přípravou pokrmů, příprava jednoduchých pokrmů apod.
 • Zahrádka
  seznamování s rostlinkami, péče o rostliny, sázení, pozorování růstu, práce na zahrádce, pokusy apod.
 • Dílnička
  seznamování s ručními pracemi, s nářadím v dílně, šití, rozvoj jemné motoriky apod.
 • Logiko
  aktivity a činnosti zaměřené na rozvoj dětí s mimořádným nadaním