Školní jídelna

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Školní jídelna

Organizace provozu stravování

Informace pro zákonné zástupce žáků 1. tříd

Vážení zákonní zástupci,

žáci, kteří nastupují do 1. třídy ze Žabek, nemusí zajišťovat nic, tyto děti jsou již navedené v systému stravování.

Žáci, kteří nastupují do 1. třídy z MŠ U lesa nebo z cizí MŠ, příjdou poslední týden v srpnu (24.-31. 8. 2022) s hotovostí na zaplacení obědů za září + s vyplněnou přihláškou ke stravování (ke stažení zde), v bance si pak nastaví inkaso a od října 2020 už se budou peníze za obědy stahovat z účtu.


  • Stravné
  • Odhlašování dětí
  • Kontakty

Stravné

Stravné

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou 107/2005 o školním stravování. 

Prodej stravného v hotovosti

  • poslední školní den v měsíci 7:00 - 15:00 
  • následující školní dny: 7:00 - 8:00

Stravné je možno předplatit na více měsíců dopředu a následně jen telefonicky přihlašovat stravu na daný měsíc.

Prodej stravného inkasem z účtu

  • limit pro inkaso 1 000,- Kč
  • účet ZŠ pro inkaso 50437761/0100

Ceny stravného

3 - 6 let (MŠ)7 let (MŠ)33,- Kč + 10,-  Kč/den příplatek za dietu za přesnídávku, oběd a svačinu
35,- Kč + 11,- Kč/den příplatek za dietu za přesnídávku, oběd a svačinu
7 - 10 let22,- Kč za oběd + 4,- Kč/den příplatek za dietu
11 - 14 let25,- Kč za oběd + 4,- Kč/den příplatek za dietu
15 a více let28,- Kč za oběd + 5,- Kč/den příplatek za dietu
zaměstnanci ZŠ Kosmonautů 1320,- Kč za oběd
zaměstnanci ZŠ Kosmonautů 1524,- Kč za oběd
cizí strávníci82,- Kč za oběd

bezkontaktní čip /typ 2/

72,- Kč

Odhlašování dětí

Odhlašování dětí

Po internetu na stránkách www.strava.cz

Osobně nebo telefonicky formou SMS 603167886, případně telefonicky na čísle 596746734 nejpozději do 8:00 na daný den. V první den onemocnění strávníka je možno si oběd vyzvednout do jídlonosiče.

Pokud se podle školní docházky prokáže neúčast žáka ve škole a nebyly řádně odhlášeny obědy, budou strávníkovi zpětně doúčtovany s věcnými i mzdovými náklady, což činí 37,-- Kč na jeden oběd, i když nebyly obědy vyzvednuty. Vyhláška o školním stravování stanoví, že pouze první den nemoci se považuje za pobyt ve škole. (Vyhl. č. 170/2005 Sb., ze dne 25. února o školním stravování § 4, odst. 9)

Výběr ze dvou druhů obědů si strávníci provádějí na stránkách www.strava.cz.

Školní jídelna vaří dietní obědy s omezení lepku - pouze dětem MŠ a žákům ZŠ. Dítě je zařazeno do dietního stravování výhradně po předložení aktuálního lékařského potvrzení.

Kontakty

Kontakty

Název organizace:
Základní škola a mateřská škola Kosmonautů 15, Ostrava – Zábřeh, příspěvková organizace

Pracoviště:
Kosmonautů 2217/15, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Telefon:
596 746 734
603 167 886

E-mail:
jidelna@kosmonautu15.cz