Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Kosmonautů, příspěvková organizace

SRPŠ

Spolek rodičů a přátel mateřské školy U lesa P. Lumumby 25, Ostrava – Zábřeh 

Příspěvky SRPŠ se vybírají pololetně a zasílají se na účet, který je odlišný od účtu MŠ. Výše příspěvku do SRPŠ se tvoří podle předpokládaných nákladů na jednotlivé akce. Při odesílání platby použijte registrační číslo Vašeho dítěte jako variabilní symbol.

Bankovní spojení SRPŠ při MŠ:    164 638 8379/0800    

Tvoříme prostor – Společně na zahradě

Spolek rodičů a přátel mateřské školy U lesa obdržel dotaci ve výši 490 000,- na revitalizaci prostor školní zahrady. Více informací naleznete zde.