Základní škola

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Přístupnost

Prohlášení o přístupnosti 

Základní a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, přísp. org. se zavazujek zpřístupnění svých webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti webových stránek a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových a mobilních aplikací. 

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky ﷟HYPERL 

Stav souladu 
Uvedené webové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže. 

Nepřístupný obsah nebo nedostatečně přístupný obsah 
Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech: 

  • PDF – pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader, případně lze doinstalovat doplněk přímo do webového prohlížeče. 
  • DOC(X), XLS(X), PPT(X) – společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče. 
  • ZIP – některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány (komprimovaný soubor je možné dekomprimovat přímo v OS Windows, v případě jiného OS je možné stáhnout zdarma nástroj na dekomprimaci). 

Vypracování tohoto prohlášené o přístupnosti 
Toto prohlášení bylo vypracováno dne 29. 9. 2019. 

Prohlášení o přístupnosti bylo revidováno dne 29. 9. 2019. 

Pro vypracování prohlášení bylo použito vlastní posouzení provedené ZŠ Kosmonautů 15 vzhledem k požadavkům zákona č. 99/2019 Sb., a metodického pokynu MVČR k tomuto 

zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávanému standardu Web Contetn Accessibility Guidelines – WCAG 2.1. 

Zpětná vazba a kontaktní údaje 
Základní škola Kosmonautů 15 usiluje o to, aby její internetové stránky byly přístupné všem uživatelům a to na základě principů přístupnosti. 

Postupy pro prosazování práva 
Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek můžete zaslat na adresu ﷟HYPERLINK „ma 

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátníči neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva: 

Ministerstvo vnitra odbor eGovernmentu náměstí Hrdinů 1634/3 140 21 Praha 4 

e-mail: pristupnost@mvcr.cz