Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Kosmonautů, příspěvková organizace

Třídy MŠ P. Lumumby 25

Mateřská škola má šest tříd. Děti jsou většinou zařazeny do tříd věkově smíšených. Maximální kapacita mateřské školy je 140 dětí. Naplněnost tříd však vychází z počtu umístěných dětí a z platné legislativy.

Rozdělení dětí do tříd

  1. třída Veverky – děti ve věku 3-6 let.
  2. třída Sovičky – děti ve věku 3-6 let.
  3. třída Mravenečci – děti ve věku 3-6 let.
  4. třída Medvídci – děti ve věku 3-6 let.
  5. třída Lišky – děti ve věku 4-7 let. Logopedická třída.
  6. třída Žabky – děti ve věku 5–7 let, OŠD. Třída umístěná v budově ZŠ.