Základní škola

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Příběh čaje

Další z projektů pro 1. stupeň zkoumající jedno téma skrz mezipředmětové souvislosti. Informace o čaji děti získávaly prostřednictvím různých aktivit, na které se můžete v přehledu podívat v následující prezentaci. Výsledky společné práce na projektu si můžete rovněž prohlédnout na výstavě ve vestibulu školy.

Poděkování opět patří všem účastníkům projektu za skvělou práci a Sdružení rodičů za finanční podporu.

Šárka Purkyňová