Základní škola

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Projekt Příběh obilí

Při návštěvě školy jste srdečně zváni na novou výstavu s názvem Příběh obilí. Stejnojmenný projekt proběhl za účasti žáků ze tříd 1. stupně. Spolu se svými vyučujícími se děti zabývaly historií pěstování obilnin a poznávaly druhy obilnin. Vyzkoušely si upéct chléb nebo „mlátit obilí„ historickým cepem. Zahrály si také pohádku Kuřátko a obilí. Tématu byla věnována pozornost napříč všemi předměty.

Poděkování patří všem zúčastněným dětem a jejich vyučujícím. Děkujeme rovněž za finanční příspěvky Sdružení rodičů a podporu v rámci ERASMUS + paní Aleně Buroňové.

Šárka Purkyňová