Základní škola

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Nový systém vyzvedávání dětí ze školní družiny

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

od příštího školního roku 2024/2025 zavádíme nový systém vyzvedávání našich žáků ze školní družiny. Jedná se o čipový systém BELLhop, elektronický systém vyvinutý přímo pro školní družiny základních škol firmou NeurIT. Více informací naleznete zde: www.bellhop.cz

Systém je založen na identifikačních čipech a odpovědnost za jeho použití má konkrétní osoba. Záleží pouze na Vás, jestli to bude rodič, sourozenec, babička, teta, atp. 

Samotné vyzvednutí dítěte ze školní družiny probíhá velmi jednoduše – čip přiložíte k terminálu, který bude u vstupu do budovy školy. Ten Vám krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zobrazí jméno Vašeho dítěte. Terminál po načtení čipu předá Váš požadavek do příslušného oddělení ŠD a paní vychovatelka Vám dítě pošle do šatny.

Cena jednoho čipu je 100 Kč. Čip je nevratný. Počet čipů na jednoho žáka není omezen. Pokud školní družinu navštěvují sourozenci, je potřeba, aby byl čip vystaven na každé dítě. Čip je prázdný, bez loga, značek či symbolů. Je to z toho důvodu, aby při ztrátě nebyl lehce identifikovatelný.

Žáci, kteří odchází ze školní družiny sami, nepotřebují mít vystaven čip a budou odcházet v časech uvedených na přihlášce.

Čipy budou k dispozici na začátku školního roku. 

Prosím, sledujte informace na webu školy.

Zuzana Pekařová

vedoucí vychovatelka ŠD