Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Kosmonautů, příspěvková organizace

O nás

Naše škola s bohatou historií a tradicí nabízí žákům vzdělávání ve třídách běžnýchspeciálních a pro nadané žáky také ve třídách bilingvních. K dnešnímu dni naši organizaci navštěvuje více než 600 žáků a zaměstnáváme přes 100 zaměstnanců. V bilingvních třídách probíhá výuka většiny předmětů v angličtině, a to i s rodilými mluvčími; na konci studia tito žáci absolvují mezinárodní zkoušky. Speciální třídy jsou zřízeny pro žáky s vadami řeči, jsme jedinou veřejnou školou v obvodu, která tyto třídy zřizuje. Vyučujeme prostřednictvím moderních metod, např. matematiku dle prof. Hejného, čtení a psaní metodou Sfumato atd. Naše školní družina je pro žáky v provozu od 6:00 do 17:00 hod. a nabízí mnoho aktivit a kroužků.